Nizhny Novgorod

  • 5-4-8
  • 12e in Premjer Liga