<
>

KNVB zeer geschrokken van ervaringen Vera Pauw

ANP

De KNVB zegt dat het onacceptabel is dat voormalig international en bondscoach Vera Pauw niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. Een onafhankelijk onderzoek stelt dat de KNVB een aantal zaken rondom meldingen van seksueel misbruik door Pauw anders had moeten aanpakken. "De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen", meldt de KNVB in een reactie. Op de website gaat de voetbalbond daar nog wat dieper op in.

"Bij de KNVB zijn we zeer geschrokken van de ervaringen uit een niet recent verleden waar Vera Pauw ons vorig jaar in een gesprek over heeft verteld. Naar aanleiding hiervan hebben we gezamenlijk besloten om onderzoek te laten doen. Vera wilde dit laten uitvoeren door Verinorm, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in sociale veiligheid. Vervolgens heeft de KNVB Verinorm de opdracht gegeven. De onderzoeksvragen zijn door Verinorm met Vera gecommuniceerd en daarna is door dit bureau gesproken met 22 betrokkenen, waarvan er 18 door Vera zijn aangedragen. Er heeft uitgebreid hoor en wederhoor plaatsgevonden. Aangezien een aantal zaken destijds door betrokkenen verschillend is beleefd, was waarheidsvinding en het in kaart brengen van feiten en omstandigheden het enige doel van het rapport, dat alleen door Vera, Verinorm en de KNVB besproken zou worden. Het rapport is echter toch (buiten ons om) in de publiciteit gebracht.

Uit dit onafhankelijke onderzoek blijkt dat de KNVB een aantal zaken anders had moeten aanpakken. Zo is Vera in het verleden helaas geconfronteerd met een aantal (inschattings)fouten en schadelijke opmerkingen van (oud-)KNVB-medewerkers. Verinorm heeft met het onderzoek ook geconstateerd dat hier geen plan of beleid van de KNVB achter zat.

Verder stellen de onderzoekers dat de KNVB onvoldoende alert is geweest op de eerste signalen van Vera in 2011 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In het rapport staat dat deze signalen waren verhuld, maar dat mag geen excuus zijn als een dergelijk thema op wat voor manier dan ook ter sprake komt. Vanuit de KNVB is hier destijds niet scherp genoeg op gereageerd. In een later gesprek hierover (2017), heeft Vera ons expliciet gevraagd geen actie te ondernemen. In het kader van het onderzoek van Verinorm, is de melding van seksueel misbruik expliciet aan de orde geweest en daarbij ook de stappen die vandaag de dag onmiddellijk aan de orde zijn: aangifte doen bij de politie en/of melding doen bij het ISR. Na overleg tussen Verinorm en Vera – nadat alle voors en tegens zijn afgewogen – is door Vera besloten dit onderwerp niet verder uit te diepen. Wij hebben die keuze gerespecteerd. De intentie daarbij was om Vera te beschermen, maar we hadden toch nog andere wegen moeten bewandelen.

De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen. Het is onacceptabel dat Vera destijds niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons. We willen zo snel mogelijk maar wel uitermate zorgvuldig de aanbevelingen uit het rapport intern en met Vera bespreken zodat we acties kunnen uitzetten. Ook met het oog op herstelbemiddeling."