<
>

NAC zet belangrijke stap voor overname City Football Group

De kans dat City Football Group NAC Breda overneemt, lijkt met de dag groter te worden. De Brabantse club heeft deze week overeenstemming bereikt met het consortium. Daarbij onder het voorbehoud dat de overname goedkeuring moet krijgen van de rvc, Stichting NOAD, Gemeente Breda en de KNVB.

"Wij hebben deze partijen getoetst op basis van de door de RvC, stichting NOAD en de KNVB gestelde criteria. Hierbij moet gedacht worden aan criteria als een gezonde balans tussen lokale betrokkenheid en zakelijke afstand, de voetbalachtergrond, voetbalvisie en het voetbalplan, financiële draagkracht op korte en lange termijn, instandhouding van het gouden aandeel, de statuten en het cultuurhandvest, leiderschap, zekerheid op het gebied van voortzetting en daarmee continuïteit, de herkomst van de financiële middelen, de UBO van de belanghebbenden en hun intenties", schrijft de club in een persbericht op de website.

Al enkele weken gaat het in Breda over een overname van door het bolwerk. Onder City Football Group vallen naast Manchester City onder meer Lommel SK en Troyes AC. Manchester City en de Bredanaars hadden eerder al een nauw samenwerkingsverband. Eerder was NAC in gesprek met Global Football Corporation, een Amerikaans investeringbedrijf, waarbij bouwondernemer Karel Vrolijk betrokken was bij de onderhandelingen en mogelijk eigenaar kon worden. Door het akkoord met de City Football Group, lijkt hij buitenspel gezet. Alleen als Stichting NOAD op zijn hand blijft, geen goedkeuring geeft aan de overname lijken er nog kansen voor Vrolijk.

"Wij hebben de aandeelhouders de uitkomsten van ons onderzoek gepresenteerd. Op basis daarvan hebben zij ervoor gekozen om hun aandelen te verkopen aan City Football Group. Met City Football Group, die reeds een langdurige samenwerking heeft met NAC, is deze week overeenstemming bereikt onder het voorbehoud van goedkeuring door de RvC, Stichting NOAD, de KNVB en de gemeente Breda. Daarmee gaat het verkoopproces de laatste fase in en gaan de aandeelhouders en City Football Group er vanuit dat op korte termijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan worden gestart."