Doelpunten samenvatting

1ste KwartNENYJ
FG
8:14
10 plays, 82 yards, 4:29
03
FG
0:00
15 plays, 62 yards, 8:14
33
2e KwartNENYJ
TD
12:00
6 plays, 75 yards, 3:00
310
FG
0:00
5 plays, 16 yards, 0:42
610
3e KwartNENYJ
TD
12:07
6 plays, 62 yards, 2:53
1310
FG
5:23
10 plays, 34 yards, 4:06
1610
FG
2:39
4 plays, 0 yards, 1:10
1910
4e KwartNENYJ
FG
10:35
4 plays, 4 yards, 1:23
2210
TD
1:51
6 plays, 88 yards, 1:44
2217